Projekt: Młodzi - na start
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy
Działanie  1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
od: 2017-01-01 do: 2018-05-31
Wkład własny:
BEZPŁATNY
Wymagania:
mieszkańcy województwa śląskiego
Opis projektu:
więcej szczegółów wkrótce
Kontakt i zapisy:
Ruszczak Agnieszka
e-mail:
telefon: 22 635-55-62
Knowledge sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok 200
00-241 Warszawa