Projekt: Skazani ... na pracę!
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie  1,3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
od: 2016-02-01 do: 2016-11-30
Wkład własny:
BEZPŁATNY
Wymagania:
mieszkańcy województwa mazowieckiego
Opis projektu:
wkrótce
Kontakt i zapisy:
Baj Katarzyna
e-mail: skazaninaprace@wp.pl
telefon: 22 635-55-62
Knowledge sp. z o.o.
Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa