Projekt: Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  VIII.
Działanie  8.1
Poddziałanie 8.1.1

Termin realizacji projektu:
od: 2014-03-01 do: 2015-05-31
Wkład własny:
BEZPŁATNY
Wymagania:
zamieszkanie w województwie pomorskim
Opis projektu:
bezrobotni i osoby zagrożone zwolnieniem
Kontakt i zapisy:
KNOWLEDGE Biuro projektu w Krakowie.
e-mail: szanse.krakow@knowledge.pl
telefon: (12) 416-12-10
Biuro projektu:
ul. Żmujdzka 31,
31-217 Kraków