Projekt: Kobieta - Rozwój - Kariera
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Termin realizacji projektu:
od: 2013-10-01 do: 2014-11-30
Wkład własny:
BEZPŁATNY
Wymagania:
- długotrwale bezrobotne kobiety
Opis projektu:
szkolenia zawodowe
Kontakt i zapisy:
Ruszczak Agnieszka
e-mail:
telefon: 22 635-55-62
Knowledge sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok 200
00-241 Warszawa