Projekt: Dojrzała kariera - aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Termin realizacji projektu:
od: 2012-11-01 do: 2013-07-31
Wkład własny:
BEZPŁATNY
Wymagania:
- wiek powyżej 50 lat
- wykształcenie maksymalnie średnie
- niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe
- kwalifikacje, na które nie ma popytu na rynku pracy
- brak kwalifikacji zawodowych
Opis projektu:
Ścieżka uczestnictwa:

1. Rekrutacja
2. Szkolenia zawodowe
- elektromonter
- spawacz metodą MIG i MAG
- Magazynier-sprzedawca
- Ogrodnik-pielęgnacja terenów zielonych
3. Praktyki zawodowe/staże
4. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Kontakt i zapisy:
Ruszczak Agnieszka
e-mail:
telefon: 22 635-55-62
Knowledge sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok 200
00-241 Warszawa