Na tej stronie znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.

Dziś szkolenie, jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia w ramach Działania 6.1 PO KL

Projekt skierowany jest do 90 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących teren powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie osoby w wieku 18-24 lata lub 50-64 lata oraz mieszkańców terenów wiejskich. Osoby w ww. przedziale wiekowym będą stanowić 20% wszystkich uczestników, zaś osoby zamieszkujące tereny wiejskie, nieposiadające średniego wykształcenia oraz będące długotrwale bezrobotne 40%.

Ścieżka uczestnictwa
 1. Rekrutacja i diagnoza potrzeb szkoleniowych
 2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
  – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 40 godz.
  – Trening umiejętności psychospołecznych – 40 godz
  – Kurs obsługi komputera z ECDL – 120 godz. Zakończony egzaminem
 3. Szkolenia zawodowe
  – Grafik komputerowy z certyfikatem CompTIA strata IT Fundamentals” – 220 godz.
  – Sprzedawca produktów i usług IT z certyfikatem CompTIA Strata for sales” 220 godz.
  – Projektant stron WWW z certyfikatem CompTIA strata IT Fundamentals” 220 godz.
 4. Staże i praktyki u pracodawców – 3 miesięczne płatne

"Kobieta - Edukacja - Rodzina" w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt jest skierowany do 210 kobiet, które:

 • powracają na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich
 • są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
 • są zameldowane (zamieszkują) na terenie powiatów: mińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego i powiatu m. st. Warszawa
Ścieżka uczestnictwa

W ramach projektu realizowane są nastepujące działania

Warsztaty:

• Trening umiejętności psychospołecznych (24h)
• Warsztaty Wiatr w Żagle – sejsa wyjazdowa

Szkolenia:

• „Komputerowe programy finansowo – księgowe z elementami j. angielskiego” (140h)
• „Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami j. angielskiego” (160h)
• „Zarządzanie zasobami ludzkimi” certyfikat IFG (120h)
• „Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL” (160h)
• „Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości” (130h)
• „Pozyskiwanie i pisanie i projektów ze środków UE i krajowych” (70h)
• „Handlowiec z prawem jazdy kat B” (190h)

Działania towarzyszące:

• doradztwo prawne
• doradztwo psychologiczne
• spotkanie z wizażystą, stylistą
• opieka nad dzieckiem, osobą zależną

"Młodzi-Aktywni" w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów:

aleksandrowskiego ( gm. wiejska Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Nieszawa, Raciążek, Zakrzewo)

brodnickiego (gm. wiejska Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno)

lipnowskiego (Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n/Wisłą, Kikół, gm. wiejska i miejska Lipno, Skępe, Tłuchowo, Wielgie)

radziejowskiego (Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, gm. wiejska Radziejów, Topólka)

rypińskiego ( Brzuze, Rogowo, gm. wiejska Rypin, Skrwilno, Wąpielsk)

włocławskiego ( Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, gm. wiejska i miejska Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, gm. wiejska Włocławek)

spełniających następujące kryteria:

– wiek 18-24 lata,
– zamieszkanie w jednym z powyższych powiatów,
– wykształcenie maksymalnie średnie,
– wyuczony/ostatnio wykonywany zawód nadwyżkowy,
– brak/niskie umiejętności IT,
– brak/ niskie umiejętności psychospołeczne i/lub niskie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Ścieżka uczestnictwa
 1. Rekrutacja
 2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • trening umiejętności psychospołecznych
  • kurs obsługi komputera
 3. Szkolenia zawodowe: (jedno z poniższych):
  – Grafika komputerowa DTP + projektant stron www – 300 godz.
  – Pracownik biur z obsługą kadrowo-płacową – 300 godz.
  – Pracownik biur z obsługą księgową – 300 godz.
  – Spawacz metodą MIG i MAG – 300 godz.
 4. Praktyki zawodowe/staże
 5. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 6. Indywidualne wsparcie psychologiczne

"Wyrównać Szanse II" w ramach Działania 7.2

Projekt Wyrównać Szanse II odbywał się w terminie 2010-08-01 do 2010-12-31 w ramach Działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do osób
– nieaktywnych zawodowo
– z wykształceniem najwyżej średnim
– zameldowanych (zamieszkałych) na terenie m. st. Warszawy, powiatu piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego i otwockiego.
Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja społeczna poprzez wzrost poziomu kompetencji, aktywności oraz pomoc psychologiczną i rozwój osobowości.

Ścieżka realizacji szkolenia

– szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”
– kurs j. angielskiego
– trening umiejętności ogólnych
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– doradztwo indywidualne i grupowe: zawodowe; specjalistyczne
– pomoc w radzeniu sobie z problemami (couching)

"Zarządzanie projektami - zostań certyfikowanym Project Managerem" - województwo mazowieckie w ramach Działania 8.1

Projekt Zarządzanie projektami – zostań certyfikowanym Project Managerem – województwo mazowieckie odbywał się w okresie od 2010-03-01 do 2010-11-30 w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do 60 osób, które spełniają następujące wymagania:
● są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
● z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych
● wykonują funkcje kierownika projektu w swoich macierzystych firmach lub przygotowują się do takiej funkcji
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania projektami pracowników sektora MŚP poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób realizujących przedsięwzięcia metodą projektową, wyposażenie tych osób w wiedzę w zakresie budowania zespołu projektowego, zwiększenie kompetencji w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi przy tworzeniu i realizacji projektów oraz wzrost poziomu certyfikacji zarządzania projektami.

Ścieżka realizacji szkolenia

1. Definicja projektu
2. Harmonogram i budżet
3. Zarządzanie harmonogramem i budżetem
4. Zarządzanie problemami krytycznymi
5. Zarządzanie komunikacją i dokumentami
6. Zarządzanie ryzykiem
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8. Zarządzanie jakością
9. Zarządzanie pomiarami
10. Doradztwo indywidualne (3 godziny/osoba)

Osoby, które zdały egzamin otrzymały certyfikat TSPM.
Szkolenia odbywały się w sesjach weekendowych (sobota – niedziela 16 godz./weekend, 8 dni szkoleniowych).
Grupa szkoleniowa – max 12 osób

"Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim" w ramach Działania 6.1 PO KL

Projekt Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim realizowany był w terminie 2010-03-01 – 2010-12-31 w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest skierowany był do osób spełniających następujące kryteria:
– osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo po 45 roku życia
– posiadające wykształcenie najwyżej średnie
– zameldowane (zamieszkałe) na terenie powiatu legionowskiego.
Głównym celem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, podniesienie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, świadomości prawnej oraz rozwój osobowościowy i wzrost aktywności zawodowej.

Ścieżka szkolenia obejmowała

– trening umiejętności ogólnych, w tym szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”

– szkolenie zawodowe

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

– indywidualne doradztwo zawodowe

"Młodzież na start" w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt realizowany był w okresie od: 2010-02-01 do: 2010-10-31 w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Młodzież na Start” składał się z następujących modułów:

• Trening umiejętności psychospołecznych (80h):

– trening umiejętności społecznych

– trening umiejętności przekrojowych

– coaching grupowy

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

• Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL” (100h)

• Szkolenia zawodowe:

– „Referent ds. kadr i płac z elementami rachunkowości” (140h)

– „Grafika komputerowa ze składem tekstu” (100h)

– „Handlowiec z prawem jazdy kat. B” (160h)

– „Pracownik-administracyjno biurowy z językiem angielskim” (160h)

– „Obsługa e-klienta z elementami marketingu” (120h)

– „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego” (130h)

• Doradztwo indywidualne

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione

– materiały szkoleniowe i dydaktyczne

– refundację kosztów dojazdu

– ubezpieczenie NWW

– wyżywienie w trakcie zajęć

– na zakończenie listy referencyjne z opisem kompetencji

"Prawnik certyfikowanym Project Managerem" w ramach Działania 8.1 PO KL

Beneficjentami projektu były 72 osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyłączeniem osób samozatrudnionych), zamieszkałych w województwie małopolskim. 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 31.07.2010.

Cykl szkoleniowy trwał 64 godziny. Zajęcia odbywały się w grupach 12-osobowych, w systemie weekendowym, co 2 tygodnie: 4 weekendy w wymiarze 8 godzin dziennie. Szkolenie zakończone było zewnętrznym egzaminem, który pozwalał beneficjentom na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TSPM. Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanych trenerów TenStep, metodą warsztatową.

Program szkolenia

Moduł 1. Definicja projektu

• Moduł 2. Harmonogram i budżet;

• Moduł 3. Zarządzanie problemami krytycznymi

• Moduł 4. Zarządzanie komunikacją i dokumentami

• Moduł 5. Zarządzanie ryzykiem

• Moduł 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Moduł 7. Zarządzanie jakością

• Moduł 8. Zarządzanie pomiarami.

Egzamin.

"Wyrównać szanse II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, spełniające następujące wymagania:

– osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo

– z wykształceniem nie wyższym niż średnie

– z orzeczeniem o niepełnosprawności

– posiadające staż pracy nie dłuższy niż 5 lat

– zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, powiatu żyrardowskiego, legionowskiego lub nowodworskiego.

Projekt realizowany był w okresie od 2009-11-01 do 2010-07-31.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparta poprzez ich aktywność na rynku pracy, wzrost poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, świadomości prawnej oraz pomoc psychologiczna i rozwój osobowościowy.

Program szkolenia

– szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”

– kurs j. angielskiego

– trening umiejętności psychospołecznych

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– indywidualne doradztwo zawodowe

– szkolenie „Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych”

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Jakubów" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Jakubów.

Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Błonie" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Błonie.

Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Stanisławów" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Stanisławów.

Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Kołbiel" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Kołbiel. 

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Siennica" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Siennica.

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Dobre" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Dobre.

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"e-kompetencje szansą na podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Jakubów" w ramach Działania 6.3 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku pracującym, bezrobotne/bierne zawodowo, zatrudnione w rolnictwie bądź pracujące. 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 30.04.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"e-kompetencje szansą na podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Błonie" w ramach Działania 6.3 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku pracującym, bezrobotne/bierne zawodowo, zatrudnione w rolnictwie bądź pracujące.

 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 30.04.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"Zarządzanie projektami dla prawników" w ramach Działania 8.1 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, zatrudnione w kancelarii prawnej bądź w dziale prawnym należącym do sektora MŚP, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami prawników realizujących przedsięwzięcia metoda projektową, zatrudnionych w kancelariach prawniczych lub działach prawnych firm zaliczanych do MSP. Cel został osiągnięty poprzez wzrost poziomu certyfikacji w zakresie zarządzania projektami, wyposażenie kursantów w wiedzę nt zarządzania projektami oraz wzrost ich praktycznej umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji projektów.

Program szkolenia

1. Definicja projektu

2. Harmonogram i budżet

3. Zarządzanie problemami krytycznymi

4. Zarządzanie komunikacją i dokumentami

5. Zarządzanie ryzykiem

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

7. Zarządzanie jakością

8. Zarządzanie pomiarami

9. Coaching (3 godz. indywidualnego doradztwa)

"Wyrównać szanse" w ramach Działania 6.1 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo i nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy

Projekt obejmował 7 cykli programowych. Każdy z nich składał się z wybranego szkolenia podnoszącego kwalifikacje, podstaw obsługi komputera, treningu umiejętności psychospołecznych, modułu informacyjnego i indywidualnego doradztwa zawodowego.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Projekt był realizowany od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Ekspresem do Wiedzy: pierwsza stacja Szkolenie, druga Zatrudnienie" w ramach Działania 1.6 SPO RZL

Celem projektu „Ekspresem do Wiedzy-pierwsza stacja szkolenie, druga zatrudnienie” była aktywizacja zawodowa kobiet poprzez szkolenia oraz ułatwienie kobietom startu zawodowego, powrotu na rynek pracy i poruszania się na rynku pracy.

Projekt był realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” schemat a. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami działań były kobiety z województwa mazowieckiego, długotrwale bezrobotne, powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz o niskich kwalifikacjach.

Projekt był realizowany w okresie od 1.12.2005 r. do 31.05.2007 r.

Odbyło się 26 edycji kursów szkoleniowych, z tego w 2006 r.: podstawy księgowości podmiotów gospodarczych (3 edycje), specjalista ds. księgowości ze znajomością kadr i płac (1 edycja), komputerowe programy finansowo księgowe (2 edycje), kadry i płace (2 edycje), komputerowe programy kadrowo-płacowe (2 edycje), obsługa pakietu Office (2 edycje), grafika komputerowa (2 edycje), sekretarka (1 edycia), pracownik administracyjno-biurowy (1 edycja), ABC działalności gospodarczej (2 edycje), kasjer-sprzedawca (1 edycja) opiekunka dla dzieci i osób starszych (2 edycje), florystyka (1 edycja), manicure-pedicure (1 edycja), a w roku 2007: komputerowe programy finansowo-księgowe (1 edycja), zarządzanie zasobami ludzkimi (1 edycja), pracownik administracyjno-biurowy (1 edycja).

W szkoleniach uczestniczyło 391 pań.

Wszystkie panie w ramach kwalifikacji na kurs przeszły rozmowę wstępną mającą na celu nie tylko rozeznanie się, który kurs będzie dla niej najlepszy, ale także pomoc w rozeznaniu się w możliwościach zawodowych i sposobach poszukiwania pracy.

Przez cały czas trwania kursów były prowadzone dyżury prawnika i psychologa w siedzibie partnera projektu Ligi Kobiet Polskich.

W czasie trwania kursów oferowano także opiekę nad dziećmi beneficjentek w specjalnie do tych celów założonej świetlicy.

"Niepełnosprawni - Nowy potencjał dla Twojej firmy. Zatrudniaj bez obaw" w ramach Działania 1.4 SPO RZL

Celem projektu „Niepełnosprawni – Nowy Potencjał dla Twojej Firmy. Zatrudniaj bez obaw” była zmiana stosunku pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Projekt przewidywał 2 cykle szkoleń.

Każdy cykl składał się z 2 seminariów: „Nie bój się niepełnosprawności” oraz „Nie taki diabeł straszny jak go malują”

Dodatkowo najbardziej zainteresowani pracodawcy uczestniczyli w szkoleniu „Co warto wiedzieć, zatrudniając niepełnosprawnego pracownika” adresowanego dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 60 osób: pracodawców i organizatorów pracy w firmach z województwa mazowieckiego.

Założeniem projektu było zachęcenie i zmiana stosunku pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Seminaria uświadomiły pracodawcom korzystne aspekty współpracy z osobami niepełnosprawnymi, a szkolenia pozwoliły zdobyć lub podnieść umiejętności w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz warunków i środowiska pracy dla niepełnosprawnych pracowników, uwzględniając rozwiązania prawne, organizacyjne i technologiczne.

Zajęcia odbywały się w trybie weekendowym.

"Polska - przystanek czy początek nowego życia?" w ramach Działania 1.5 SPO RZL

Celem projektu „Polska – przystanek czy początek nowego życia?” była integracja społeczno-zawodowa cudzoziemców, przybyłych do Polski, posiadających status uchodźcy i zamieszkujących obecnie w woj. mazowieckim.

Projekt był realizowany w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” schemat a., w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od 1.03.2006 r. do 28.02.2007 r. Zakładał przeprowadzenie szkoleń zawodowych połączonych z nauką języka polskiego oraz zajęciami dotyczącymi kultury polskiej, dla 50 uchodźców z paszportem genewskim, posiadających status uchodźcy.

Firma szkoleniowa Knowledge sp. z o.o. zajmowała się organizacją i prowadzeniem szkoleń w ramach tego projektu.

Projekt był finansowany ze środków EFS.

W czasie trwania projektu rozpoczęło się i zakończyło 5 kursów zawodowych:

 • ABC działalności gospodarczej
 • Kierowca wózka widłowego
 • Magazynier-sprzedawca
 • Krawiectwo
 • Florystyka

"Azymut Praca" w ramach Działania 2.4 ZPORR

Projekt „Azymut Praca” był realizowany we współpracy z agencjami doradztwa personalnego: IMC Kariera Sp. z o.o. (Lider Projektu) i JPB Doradztwo Personalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4, Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – obejmujący szkolenia i kursy zawodowe, pośrednictwo pracy i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu. Nasza firma była partnerem odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkoleń dla 400 beneficjentów ostatecznych.

Projekt był realizowany w okresie od 1.04.2005 do 31.03.2006 r.

Program szkolenia
 • Pracownik administracyjno-kadrowy
 • Kasjer-sprzedawca z Haccpem
 • Podstawy komputera
 • Spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych metodą TIG
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo jazdy kat. C
 • Florystyka
 • Specjalista ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Doradca europejski
 • AutoCad dla zaawansowanych
 • Magazynier z Haccpem

"Wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w Małopolsce"

W związku z realizacją projektu „Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o koszt przeprowadzenia audytu finansowego powyższego projektu w miesiącu 03.2011 r.

  "Nasze szkolenie i Twoje doświadczenie da Ci pewne zatrudnienie. Kompleksowe wsparcie osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia" w ramach Działania 6.1

  Szkolenia zawodowe będą wybierane w oparciu o indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

  W okresie od stycznia 2011 do marca 2011 r. zostały zrealizowane następujące szkolenia:

  Opiekunka osób starszych , niepełnosprawnych i dzieci

  Magazynier z wózkami wid??owymi

  Kucharz/cukiernik

  Fryzjer

  Prawo jazdy kat. D

  Pracownik ochrony mienia + obsługa wózka widłowego

  Operator koparko-ładowarki

   "e-kompetencje 45 plus" w ramach Działania 8.1 PO KL

   Program skierowany jest do 96 pracowników Sektora MŚP z terenu województwa mazowieckiego, spełniających następujące kryteria:

   – wiek powyżej 45 lat,

   – wykształcenie maksymalnie średnie,

   – miejsce zamieszkania w podregionie warszawskim i w m.st. Warszawa,

   – pracujący na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

    "Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia" w ramach Działania 6.1 PO KL

    Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w mieście Toruń oraz w powiecie toruńskim ziemskim

    spełniające następujące kryteria:

    • wykształcenie co najwyżej średnie,

    • niewystarczające umiejętności kluczowe,

    • brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

    • brak/niskie/zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe lub takie, na które nie ma popytu na rynku pracy