STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT


O PROJEKCIE

Wymagania formalne:

Projekt jest skierowany do 210 kobiet, które:

• powracają na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich
• są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
• są zameldowane (zamieszkują) na terenie powiatów: mińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego i powiatu m. st. Warszawa


 

Ścieżka projektu:

W ramach projektu realizowane są nastepujące dzia??ania

Warsztaty:

• Trening umiejętności psychospołecznych (24h)
• Warsztaty Wiatr w Żagle - sejsa wyjazdowa

Szkolenia:

• „Komputerowe programy finansowo – księgowe z elementami j. angielskiego” (140h)
• „Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami j. angielskiego”  (160h)
• „Zarządzanie zasobami ludzkimi” certyfikat IFG  (120h)
• „Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL”  (160h)
• „Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości”  (130h)
• „Pozyskiwanie i pisanie i projektów ze środków UE i krajowych”  (70h)
• „Handlowiec z prawem jazdy kat B”  (190h)

Działania towarzyszące:

• doradztwo prawne
• doradztwo psychologiczne
• spotkanie z wizażystą, stylistą
• opieka nad dzieckiem, osobą zależną


W ramach projektu zapewniamy:
- materiały szkoleniowe i pomocnicze
- refundację kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NWW
- dodatek szkoleniowy
- poczęstunek: serwis kawowo - herbaciany, ciepły posiłek
 

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki