STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT

Dane kontaktowe:

Knowledge Sp. z o.o.

ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa

tel. (22) 635-66-58
(22) 635-55-62
500-288-432
tel./fax. 635-55-76

e-mail:
a.jaskola@knowledge.pl
szkolenia@knowledge.pl

NIP: 527-10-04-998
KRS 0000187990 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakł. 25 000 zł

Wyświetl większą mapę
Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki