Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>

O projektach:

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało naszemu krajowi możliwość korzystania z środków funduszy strukturalnych m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest usprawnienie polityki przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich krajów członkowskich. Instytucje działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, takie jak publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe oraz organizacje pozarządowe mogą aplikować o środki finansowe na projekty dotyczące szkoleń zawodowych, doradztwa, pośrednictwa zawodowego, stypendiów, praktyk zawodowych, a także analiz i badań dotyczących rynku pracy itp. Dzięki uzyskaniu przez projektodawców dofinansowania zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące mogą korzystać z bezpłatnych lub tańszych usług doradczych i szkoleniowych.
Młodzi - na start
Strona projektuWersja do druku


Skazani ... na pracę!
Strona projektuWersja do druku


Kobieta - Rozwój - Kariera
Strona projektuWersja do druku


Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!
Strona projektuWersja do druku


Z niepełnosprawnością w branży IT
Strona projektuWersja do druku


Dojrzała kariera - aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia
Strona projektuWersja do druku
Listę zakończnych projektów, jak i rezultaty znaleźć można TUTAJ
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010