Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Dane kontaktowe:

Knowledge Sp. z o.o.

ul. Długa 44/50 lok. 200
00-241 Warszawa

tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76

e-mail:
sekretariat@knowledge.pl
biuro@knowledge.pl

NIP: 527-10-04-998
KRS 0000187990 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakł. 25 000 zł

Wyświetl większą mapę
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010