Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Wyrównać szanse II edycja

Opis projektu:

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, spełniające następujące wymagania:

- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo
- z wykształceniem nie wyższym niż średnie
- z orzeczeniem o niepełnosprawności
- posiadające staż pracy nie dłuższy niż 5 lat
- zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, powiatu żyrardowskiego, legionowskiego lub nowodworskiego.
 
Projekt realizowany był w okresie od 2009-11-01 do 2010-07-31.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparta poprzez ich aktywność na rynku pracy, wzrost poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, świadomości prawnej oraz pomoc psychologiczna i rozwój osobowościowy.

Ścieżka szkolenia obejmowała:
- szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”
- kurs j. angielskiego
- trening umiejętności psychospołecznych
- warsztaty aktywizacji zawodowej
- indywidualne doradztwo zawodowe
- szkolenie „Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych”

Beneficjenci szkolenia mieli zapewnione:
- materiały dydaktyczne i pomocnicze
- zwrot kosztów dojazdu
- dodatek szkoleniowy
- serwis kawowo-herbaciany, ciepły posiłek
- ubezpieczenie NNW
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną
- możliwość zdania 7 egzaminów na certyfikat ECDL

Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010