Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Wyrównać Szanse II

Opis projektu:

Projekt Wyrównać Szanse II odbywał się w terminie 2010-08-01 do 2010-12-31 w ramach Działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do osób
- nieaktywnych zawodowo
- z wykształceniem najwyżej średnim
- zameldowanych (zamieszkałych) na terenie m. st. Warszawy, powiatu piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego i otwockiego.
Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja społeczna poprzez wzrost poziomu kompetencji, aktywności oraz pomoc psychologiczną i rozwój osobowości.

Ścieżka szkolenia obejmowała:
- szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”
- kurs j. angielskiego
- trening umiejętności ogólnych
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- doradztwo indywidualne i grupowe: zawodowe; specjalistyczne
- pomoc w radzeniu sobie z problemami (couching)

Uczestnicy szkolenia mieli zapewnione:
- materiały dydaktyczne i pomocnicze
- zwrot kosztów dojazdu
- dodatek szkoleniowy
- serwis kawowo-herbaciany, ciepły posiłek
- ubezpieczenie NNW
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
- możliwość zdania 7 egzaminów na certyfikat ECDL

STRONA PROJEKTU
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010