Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Wyrównać szanse

Opis projektu:

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo i nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy
Projekt obejmował 7 cykli programowych. Każdy z nich składał się z wybranego szkolenia podnoszącego kwalifikacje, podstaw obsługi komputera, treningu umiejętności psychospołecznych, modułu informacyjnego i indywidualnego doradztwa zawodowego.
Udział w projekcie był bezpłatny.
Projekt był realizowany od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uczestnicy mieli zapewnione:

  • materiały edukacyjne,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • dodatek szkoleniowy,
  • poczęstunek.
Realizowane były następujące szkolenia:

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia
Grafika komputerowa ze składem tekstu
02-06-2008
30-07-2008
Komunikacja z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych
02-06-2008
30-07-2008
Podstawy tworzenia stron internetowych
03-06-2008
31-07-2008
Administracyjno - biurowa obsługa firmy
04-08-2008
02-10-2008
Operator wprowadzania danych
25-08-2008
22-10-2008
Komputerowa obsługa magazynu i sprzedaży
02-09-2008
30-10-2008
Doradca klienta z elementami marketingu
29-09-2008
28-11-2008

Rezultaty projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010