Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim

Opis projektu:

Wkład własny:
Projekt Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim realizowany był w terminie 2010-03-01 - 2010-12-31 w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest skierowany był do osób spełniających następujące kryteria:
- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo po 45 roku życia
- posiadające wykształcenie najwyżej średnie
- zameldowane (zamieszkałe) na terenie powiatu legionowskiego.
Głównym celem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, podniesienie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, świadomości prawnej oraz rozwój osobowościowy i wzrost aktywności zawodowej.

Ścieżka szkolenia obejmowała:
- trening umiejętności ogólnych, w tym szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”
- szkolenie zawodowe
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- indywidualne doradztwo zawodowe

Uczestnicy szkolenia mieli zapewnione:
- materiały dydaktyczne i pomocnicze
- zwrot kosztów dojazdu
- dodatek szkoleniowy
- serwis kawowo-herbaciany, ciepły posiłek
- ubezpieczenie NNW
- możliwość zdania 7 egzaminów na certyfikat ECDL

STRONA PROJEKTU
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010