Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Zarządzanie projektami - zostań certyfikowanym Project Managerem - województwo mazowieckie

Opis projektu:

Projekt Zarządzanie projektami - zostań certyfikowanym Project Managerem - województwo mazowieckie odbywał się w okresie od 2010-03-01 do 2010-11-30 w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do 60 osób, które spełniają następujące wymagania:
● są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
● z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych
● wykonują funkcje kierownika projektu w swoich macierzystych firmach lub przygotowują się do takiej funkcji
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania projektami pracowników sektora MŚP poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób realizujących przedsięwzięcia metodą projektową, wyposażenie tych osób w wiedzę w zakresie budowania zespołu projektowego, zwiększenie kompetencji w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi przy tworzeniu i realizacji projektów oraz wzrost poziomu certyfikacji zarządzania projektami.

Ścieżka realizacji szkolenia:
1. Definicja projektu
2. Harmonogram i budżet
3. Zarządzanie harmonogramem i budżetem
4. Zarządzanie problemami krytycznymi
5. Zarządzanie komunikacją i dokumentami
6. Zarządzanie ryzykiem
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8. Zarządzanie jakością
9. Zarządzanie pomiarami
10. Doradztwo indywidualne (3 godziny/osoba)

Osoby, które zdały egzamin otrzymały certyfikat TSPM.
Szkolenia odbywały się w sesjach weekendowych (sobota – niedziela 16 godz./weekend, 8 dni szkoleniowych).
Grupa szkoleniowa – max 12 osób

Uczestnicy mieli zapewnione:
● Materiały szkoleniowe (prezentacje, skrypty, studia przypadków)
● Materiały pomocnicze (notatnik, teczka, pendrive, długopis)
● Ubezpieczenie
● Refundację kosztów dojazdu
● Wyżywienie

Harmonogram zajęć:
Grupa:I zjazdII zjazdIII zjazdIV zjazd
Grupa I12-13.06.201003-04.07.201031.07-01.08.201021-22.08.2010
Grupa II19-20.06.201010-11.07.201031.07-01.08.201028-29.08.2010
Grupa III03-04.07.201024-25.07.201021-22.08.201011-12.09.2010
Grupa IV10-11.07.201031.07-01.08.201028-29.08.201018-19.09.2010
Grupa V07-08.08.201004-05.09.201025-26.09.201016-17.10.2010

STRONA PROJEKTU
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010