Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Prawnik Certyfikowanym Project Managerem

Opis projektu:

Beneficjentami projektu były 72 osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyłączeniem osób samozatrudnionych), zamieszkałych w województwie małopolskim.

 
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 31.07.2010.
 
Cykl szkoleniowy trwał 64 godziny. Zajęcia odbywały się w grupach 12-osobowych, w systemie weekendowym, co 2 tygodnie: 4 weekendy w wymiarze 8 godzin dziennie. Szkolenie zakończone było zewnętrznym egzaminem, który pozwalał beneficjentom na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TSPM. Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanych trenerów TenStep, metodą warsztatową.

Program szkolenia:

• Moduł 1. Definicja projektu
• Moduł 2. Harmonogram i budżet;
• Moduł 3. Zarządzanie problemami krytycznymi
• Moduł 4. Zarządzanie komunikacją i dokumentami
• Moduł 5. Zarządzanie ryzykiem
• Moduł 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Moduł 7. Zarządzanie jakością
• Moduł 8. Zarządzanie pomiarami.
Egzamin.

Warsztaty dotyczyły zagadnień ogólnych z zakresu zarządzania projektami. Ćwiczenia lub zadania odnosiły się do branży prawniczej.
Harmonogram zajęć wyglądał następująco:
 
Grupa:
Zjazd I
Zjazd II
Zjazd III
Zjazd IV
Grupa I:
06-07.03.2010
20-21.03.2010
10-11.04.2010
24-25.04.2010
Grupa II:
13-14.03.2010
27-28.03.2010
17-18.04.2010
08-09.05.2010
Grupa III:
10-11.04.2010
24-25.04.2010
15-16.05.2010
29-30.05.2010
Grupa IV:
17-18.04.2010
08-09.05.2010
22-23.05.2010
05-06.06.2010
Grupa V:
08-09.05.2010
22-23.05.2010
05-06.06.2010
19-20.06.2010
Grupa VI:
15-16.05.2010
29-30.06.2010
12-13.06.2010
26-27.06.2010
 


Beneficjenci mieli zagwarantowane:
• refundację kosztów dojazdu,
• wyżywienie,
• materiały dydaktyczne oraz
• materiały pomocnicze.

Udział w projekcie wiązał się z opłatą w wysokości 315,00 zł, która stanowiła wymaganą przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wkład prywatny.
 
Odbycie szkolenia dało możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia i zdolności do skutecznego zarządzania projektami. Dodaje też pewności siebie w kierowaniu grupą ludzi związaną z projektem.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy powinni znać następujące zagadnienia:
1. Co faktycznie daje zarządzanie projektami, a czego nie?
2. Jak zidentyfikować i pokazać biznesowe korzyści z projektu?
3. Jak uchwycić związki projektu ze strategią firmy?
4. Jakich czterech reguł przestrzegać, aby nie narażać się na kłopoty?
5. Jak zadbać o jednoznaczny sposób oceny czy projekt osiągnął sukces?
6. Jak ustalić co będzie efektem projektu i czy będzie on zgodny z oczekiwaniami?
7. Jak skutecznie rozliczyć się z realizowanych zadań?
8. Jak ustrzec się na etapie planowania przed trzema typowymi problemami w przyszłości?
9. Jak szybko oszacować ile będzie trwać i kosztować projekt?
10. Jak rozmawiać ze Zlecającym projekt, aby zwiększyć budżet i czas na realizację zadań, gdy jest ich za mało?
11. Jak skutecznie zaplanować projekt - by plan nie był zbyt dokładny ale i zbyt ogólny?
12. Jak ustalić co zrobić najpierw, co zrobić później czyli skuteczne budowanie harmonogramu.
13. Jak podzielić uprawnienia i odpowiedzialność w projekcie i jak ustalić kogo potrzebujemy?
14. Po co zarządzać harmonogramem i budżetem i jak to robić najskuteczniej?
15. Jak zauważać problemy, zanim się one wydarzą?
16. Jak na bieżąco korygować harmonogram i budżet?
17. Jak i po co utrzymywać aktualne dane o projekcie?
18. Jak reagować, gdy projekt się opóźnia lub pojawiają się problemy z budżetem?
19. Jak identyfikować problemy w projekcie i umiejętnie je rozwiązywać?
20. Jak korygować plany i budżety, gdy zmiany w projekcie są konieczne?
21. Jak skutecznie komunikować zmiany dotyczące projektu wszystkim zainteresowanym?
22. Jak skutecznie zarządzać komunikacją i komunikować się?
23. Jak organizować spotkania zespołu projektowego, aby były faktycznie przydatne?
24. Kiedy warto budować markę projektu wewnątrz organizacji (branding projektu)?
25. Co zrobić, aby cotygodniowy raport zajmował 5 minut a nie 3 godziny?
26. Jak się ustrzec przed pięcioma typowymi problemami w komunikacji?
27. Jak utrzymać porządek w dokumentacji projektu?
28. Jak zbudować dobry i zmotywowany zespół projektowy?
29. co warto zadbać zarządzając ludźmi podczas projektu?
30. Jak identyfikować ryzyka projektu i się przed nimi ustrzec?
31. Które strategie postępowania z ryzykami są najskuteczniejsze i dlaczego?

Podczas egzaminu uczestnicy rozwiązywali test oraz zadania. Zarówno test jak i zadania były oparte na wcześniej przerobionym materiale.

Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010