Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Zarządzanie projektami dla prawników

Opis projektu:

Beneficjentami projektu były osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, zatrudnione w kancelarii prawnej bądź w dziale prawnym należącym do sektora MŚP, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami prawników realizujących przedsięwzięcia metoda projektową, zatrudnionych w kancelariach prawniczych lub działach prawnych firm zaliczanych do MSP. Cel został osiągnięty poprzez wzrost poziomu certyfikacji w zakresie zarządzania projektami, wyposażenie kursantów w wiedzę nt zarządzania projektami oraz wzrost ich praktycznej umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji projektów.

Ścieżka realizacji szkolenia (8 modułów):
1. Definicja projektu
2. Harmonogram i budżet
3. Zarządzanie problemami krytycznymi
4. Zarządzanie komunikacją i dokumentami
5. Zarządzanie ryzykiem
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Zarządzanie jakością
8. Zarządzanie pomiarami
9. Coaching (3 godz. indywidualnego doradztwa)

Zajęcia prowadzone metodą TenStep.
Szkolenie zakończone zostało certyfikatem TSPM.
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Zajęcia będą odbywały się w systemie weekendowym (co drugi weekend, 8 spotkań po 8 godz.)

Uczestnicy mieli zapewnine:
- Materiały dydaktyczne (podręcznik, prezentacje, skrypty i studia przypadku)
- Materiały pomocnicze (teczka konferencyjna, notatnik, długopis, pendrive)
- Refundację kosztów dojazdu
- Wyżywienie
- Ubezpieczenie NNW

Harmonogram zajęć:
Grupa:
I zjazd
II zjazd
III zjazd
IV zjazd
Grupa I
10-11.04.2010
24-25.04.2010
15-16.05.2010
29-30.05.2010
Grupa II
17-18.04.2010
08-09.05.2010
22-23.05.2010
05-06.06.2010
Grupa III
24-25.04.2010
08-09.05.2010
22-23.05.2010
05-06.06.2010

Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010