Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Polska - przystanek czy pczątek nowego życia?

Rezultaty projektu:

Projekt "Polska - przystanek czy początek nowego życia?" zakładał, że szkolenia zakończy 50 osób i udało nam się osiągnąć taki wynik. W wyniku uczestnictwa w projekcie 50 osób podjęło zatrudnienie - 32 osoby były zatrudnione na umowę-zlecenie, 18 osób podjęło pracę czasową na umowę o pracę. Jeden beneficjent podjął działalność gospodarczą. Uczestnictwo w projekcie przybliżyło uchodźcom polską kulturę i zwyczaje, dzięki konsultacjom z prawnikiem uczestnicy uzyskali wiedzę na temat prawodawstwa polskiego i unijnego. Dzięki zajęciom z języka polskiego podnieśli swoje kwalifikacje językowe (wykazane w teście na koniec bloku językowego), zaczęli podejmować próby kontaktów z pracodawcami, były to kontakty osobiste i telefoniczne. W sumie uczestnicy (wg deklaracji mierzonej ankietą) odpowiedzieli na 272 oferty pracy oraz wzięli udział w 104 rozmowach kwalifikacyjnych.

Opis projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010