Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Polska - przystanek czy pczątek nowego życia?

Opis projektu:

Celem projektu "Polska - przystanek czy początek nowego życia?" była integracja społeczno-zawodowa cudzoziemców, przybyłych do Polski, posiadających status uchodźcy i zamieszkujących obecnie w woj. mazowieckim.
Projekt był realizowany w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka" schemat a., w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od 1.03.2006 r. do 28.02.2007 r. Zakładał przeprowadzenie szkoleń zawodowych połączonych z nauką języka polskiego oraz zajęciami dotyczącymi kultury polskiej, dla 50 uchodźców z paszportem genewskim, posiadających status uchodźcy.
Firma szkoleniowa Knowledge sp. z o.o. zajmowała się organizacją i prowadzeniem szkoleń w ramach tego projektu.
Projekt był finansowany ze środków EFS.
W czasie trwania projektu rozpoczęło się i zakończyło 5 kursów zawodowych:

  • ABC działalności gospodarczej
  • Kierowca wózka widłowego
  • Magazynier-sprzedawca
  • Krawiectwo
  • Florystyka

 W szkoleniach wzięło udział 50 osób - 30 mężczyzn i 20 kobiet.
Uczestnicy projektu mogli liczyć na wsparcie psychologiczne i na doradztwo prawne. Przez cały czas trwania projektu odbywały się dyżury psychologów (kobieta i mężczyzna) oraz prawnika.
Rezultaty projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010