Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Młodzież na start

Opis projektu:

Projekt realizowany był w okresie od: 2010-02-01 do: 2010-10-31 w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Młodzież na Start” składał się z następujących modułów:
• Trening umiejętności psychospołecznych (80h):
- trening umiejętności społecznych
- trening umiejętności przekrojowych
- coaching grupowy
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
• Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL” (100h)
• Szkolenia zawodowe:
- „Referent ds. kadr i płac z elementami rachunkowości” (140h)
- „Grafika komputerowa ze składem tekstu” (100h)
- „Handlowiec z prawem jazdy kat. B” (160h)
- „Pracownik-administracyjno biurowy z językiem angielskim” (160h)
- „Obsługa e-klienta z elementami marketingu” (120h)
- „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego” (130h)
• Doradztwo indywidualne

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione:
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne
- refundację kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NWW
- wyżywienie w trakcie zajęć
- na zakończenie listy referencyjne z opisem kompetencji

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach przedpołudniowych, po 6h dziennie.

STRONA PROJEKTU

Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010