Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Ekspresem do wiedzy - pierwsza stacja szkolenie, druga zatrudnienie

Rezultaty projektu:

 

Zakończyło się 26 edycji szkoleń.
W szkoleniach wzięło udział 391 kobiet, ukończyło je z oceną pozytywną 385 uczestniczek.
Efektywność kursów wynosiła 40 % (ankieta przeprowadzona telefonicznie minimum 3 miesiące po zakończeniu uczestnictwa we wsparciu) – 159 beneficjentek znalazło zatrudnienie (w tym 18 kobiet podjęło własną działalność gospodarczą).
Ponadto 89 uczestniczek korzystało ze wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia w Agencji Pracy działającej przy Fundacji na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA.
Z kolei 42 uczestniczkom zapewniono opiekę nad dziećmi (łącznie 46 dzieci).

Rezultaty miękkie projektu rówież były mierzone w okresie minimum 3 miesięcy po zakończeniu kursu. W wyniku uczestnictwa w projekcie:
 
ok. 80 % uczestniczek uznało, że są bardziej pewne siebie;
ok. 80 % uznało, że zdobyło umiejętności autoprezentacji;
ok. 60 % uznało, że stały się bardziej asertywne;
ok. 80 % uznało, że ma większą wiedzę, jak powinno wyglądać CV
ok. 90 % uznało, że ma większą wiedzę, jak zachowywać się na rozmowach kwalifikacyjnych
ok. 80 % uznało, że ma większą wiedzę o swoich prawach jako pracownika;
ok. 90 % uznało, że wiedzą, jak planować karierę zawodową;
ok. 80 % wie o zróżnicowanych metodach poszukiwania pracy;
ok. 85 % posiada większą wiedzę w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy;
ok. 70 % zaczęło aktywniej szukać pracy;
ok. 70 % zaczęło intensywniej szukać innych możliwości dokształcania się;
ok. 98 % zdobyło nowe umiejętności zawodowe.

60 % beneficjentek skorzystało po uczestnictwie w projekcie z innych form wsparcia i doszkalania się w ramach innych projektów m.in. kurs komputerowy, kurs angielskiego, warsztaty z autoprezentacji, poradnictwo zawodowe czy kurs księgowości.Opis projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010