Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Ekspresem do wiedzy - pierwsza stacja szkolenie, druga zatrudnienie

Opis projektu:

Celem projektu "Ekspresem do Wiedzy-pierwsza stacja szkolenie, druga zatrudnienie" była aktywizacja zawodowa kobiet poprzez szkolenia oraz ułatwienie kobietom startu zawodowego, powrotu na rynek pracy i poruszania się na rynku pracy.
Projekt był realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" schemat a. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adresatami działań były kobiety z województwa mazowieckiego, długotrwale bezrobotne, powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz o niskich kwalifikacjach.
Projekt był realizowany w okresie od 1.12.2005 r. do 31.05.2007 r.
Odbyło się 26 edycji kursów szkoleniowych, z tego w 2006 r.: podstawy księgowości podmiotów gospodarczych (3 edycje), specjalista ds. księgowości ze znajomością kadr i płac (1 edycja), komputerowe programy finansowo księgowe (2 edycje), kadry i płace (2 edycje), komputerowe programy kadrowo-płacowe (2 edycje), obsługa pakietu Office (2 edycje), grafika komputerowa (2 edycje), sekretarka (1 edycia), pracownik administracyjno-biurowy (1 edycja), ABC działalności gospodarczej (2 edycje), kasjer-sprzedawca (1 edycja) opiekunka dla dzieci i osób starszych (2 edycje), florystyka (1 edycja), manicure-pedicure (1 edycja), a w roku 2007: komputerowe programy finansowo-księgowe (1 edycja), zarządzanie zasobami ludzkimi (1 edycja), pracownik administracyjno-biurowy (1 edycja).
W szkoleniach uczestniczyło 391 pań.
Wszystkie panie w ramach kwalifikacji na kurs przeszły rozmowę wstępną mającą na celu nie tylko rozeznanie się, który kurs będzie dla niej najlepszy, ale także pomoc w rozeznaniu się w możliwościach zawodowych i sposobach poszukiwania pracy.
Przez cały czas trwania kursów były prowadzone dyżury prawnika i psychologa w siedzibie partnera projektu Ligi Kobiet Polskich.
W czasie trwania kursów oferowano także opiekę nad dziećmi beneficjentek w specjalnie do tych celów założonej świetlicy.

Rezultaty projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010