Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Siennica

Opis projektu:

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 - 65 lat, zamieszkałe w gminie Siennica.

 
Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:
  • Podstawy technik informatycznych
  • Użytkowanie komputera
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Grafika menadżerska i prezentacyjna
  • Bazy danych
  • Usługi w Sieciech informatycznych
Cykl szkoleniowy obejmował 90 godzin zajęć.
 
Beneficjenci mieli zapewnione materiały szkoleniowe i pomocnicze

Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010