Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


e-kompetencje szansą na podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Błonie

Opis projektu:

Beneficjentami projektu były osoby w wieku pracującym, bezrobotne/bierne zawodowo, zatrudnione w rolnictwie bądź pracujące.

 
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 30.04.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:
  • Podstawy technik informatycznych
  • Użytkowanie komputera
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Grafika menadżerska i prezentacyjna
  • Bazy danych
  • Usługi w Sieciech informatycznych
Cykl szkoleniowy obejmował 120 godzin zajęć.
 
Beneficjenci mieli zapewnione materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej

Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010