Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Azymut praca

Opis projektu:

Projekt "Azymut Praca" był realizowany we współpracy z agencjami doradztwa personalnego: IMC Kariera Sp. z o.o. (Lider Projektu) i JPB Doradztwo Personalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4, Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – obejmujący szkolenia i kursy zawodowe, pośrednictwo pracy i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu. Nasza firma była partnerem odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkoleń dla 400 beneficjentów ostatecznych.

Projekt był realizowany w okresie od 1.04.2005 do 31.03.2006 r.
Przeprowadziliśmy następujące szkolenia:
 • Pracownik administracyjno-kadrowy
 • Kasjer-sprzedawca z Haccpem
 • Podstawy komputera
 • Spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych metodą TIG
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo jazdy kat. C
 • Florystyka
 • Specjalista ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Doradca europejski
 • AutoCad dla zaawansowanych
 • Magazynier z Haccpem

Rezultaty projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów
Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010