Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Zapytanie ofertowe - sala wykładowa i catering w Wyszkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE Sala szkoleniowa (kod CPV 70.22.00.00-9)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o wysokość czynszu za 1 godzinę najmu sali wykładowej na terenie Wyszkowa, w okresie od 17.05.2011 do 17.06.2011r.

Łączna ilość godzin wynajmu:

1.      Sala wykładowa 154 h

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

 

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe dostępny jest TUTAJ

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2011 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji 
 • ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi cateringowe (kod CPV 55.32.10.00)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrołonych wykluczeniem społecznym składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową z dowozem do miejsca szkolenia, na:

330 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną
do serwowania posiłków
330 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 17.05.2011 r. - 16.06.2011 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty
- cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóżniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji...

Dodano 2011-05-04

 Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dotyczące szkolenia "Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości".

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w godz. 11:00 - 13:00.

Więcej informacji...

Dodano 2011-04-28

 Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne "e-kompetencje 45 plus"

UWAGA!!!

W związku z realizacją projektu "e - kompetencje 45 plus", zapraszamy na spotkania informacyjno - rekrutacyjne dotyczące szkoleń rozpoczynających się na przełomie maja, czerwca 2011 roku.

Spotkanie to odbędzie się w dniu 11 maja 2011 roku (środa)  w godzinach 16:00 - 18:30 w siedzibie naszej firmy przy ulicy Długiej 44/50 lok 200.

W tych dniach będziecie mogli Państwo:

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizowanych szkoleń

- złożyć formularz zgłoszeniowy

- uzyskać informacje na temat zakwalifikowania się na szkolenie w ramach realizowanego projektu

- wypełnić dokumenty niezbędne do udziału w projekcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!


Dodano 2011-04-28

 Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń zawodowych na terenie Torunia

Knowledge Sp. z o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe:

 1. kurs biurowo-administracyjny dla 4 osób
 2. kurs sprzedawcy dla 3 osób
 3. kurs ochrony dla 5 osób
 4. kurs opiekunki dziecięcej dla 1 osoby
 5. kurs gastronomiczny dla 1 osoby
 6. Kurs magazyniera dla 2 osób

W wymiarze min. 120 godzin/szkolenie, na terenie Torunia w terminie maj-czerwiec wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych w szkoleniu, zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu oraz nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),
 • Kalkulację kosztów szkolenia

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

·         doświadczenie w realizacji

·         kompleksowość oferty  

·         cena,

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie, o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóżniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4.      Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z ww zamówieniem do 31.12.2020 r.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 05.05.2011- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa45@knowledge.pllub - faksem na numer 022 635 55 76


Dodano 2011-04-26

 "e - kompetencje 45 plus"

UWAGA!!!

W związku z realizacją projektu "e - kompetencje 45 plus", zapraszamy na spotkania informacyjno - rekrutacyjne dotyczące szkoleń rozpoczynających się na przełomie maja, czerwca 2011 roku.

Spotkania to odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku w godzinach 16:00 - 18:30 w siedzibie naszej firmy przy ulicy Długiej 44/50 lok 200.

W tych dniach będziecie mogli Państwo:

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizowanych szkoleń

- złożyć formularz zgłoszeniowy

- uzyskać informacje na temat zakwalifikowania się na szkolenie w ramach realizowanego projektu

- wypełnić dokumenty niezbędne do udziału w projekcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!


Dodano 2011-04-19

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010