Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Poszukujemy trenerów

W związku z realizacją projektu "e - kompetencje 45 plus" poszukujemy trenerów do następujących szkoleń:

- Grafika komputerowa ze składem tekstu (Corel Draw oraz Photoshop)

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL  (podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna oraz us??ugi w sieciach informatycznych)

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Webstarter (Koncept strony, HTML, Edytor HTML, Obrazy, Upload, Prawo i ochrona)

- Komputerowe programy finansowo - księgowe (RAKS, SYMFONIA, CDN OPTIMA, Rachunkowość jednostek gospodarczych, Podatki)

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@knowledge.pl


Dodano 2011-05-23

 Szkolenie "Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL"

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące szkolenia "Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL"
 do siedziby naszej firmy ul. Długa 44/50 lok 200 w terminie

18 maja 2011 r. godz. 10:00

19 maja 2011 r. godz 10:00

Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych oraz przybycia na spotkania w wyznaczonych terminach.

Więcej informacji...

Dodano 2011-05-17

 Bezpłatny projekt szkoleniowy "e-kompetencje 45 plus"

UWAGA!!!

W związku z realizacją projektu "e - kompetencje 45 plus", zapraszamy do przesyłania formularzy rekrutacyjnych na szkolenia:

-Europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL

-Komputerowe programy finansowo-księgowe

-Grafika komputerowa ze składem teksu

-Europejski certyfikat umiejętności komputerowych WebStarter

Wyżej wymienione szkolenia rozpoczynających się na przełomie maja/czerwca 2011 r.  

Formularz znajduje si�? na stronie projektu w zak??adce „rekrutacja”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!


Dodano 2011-05-17

 Szkolenie "Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości"

Informujemy, iż szkolenie "Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości" rozpoczyna się w dniu 17 maja 2011 r.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie szkoleniem w powiecie wyszkowskim, zajęcia będą prowadzone w Wyszkowie.

Więcej informacji...

Dodano 2011-05-16

 Zapytanie ofertowe - sala wykładowa i catering w Wyszkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE Sala szkoleniowa (kod CPV 70.22.00.00-9)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o wysokość czynszu za 1 godzinę najmu sali wykładowej na terenie Wyszkowa, w okresie od 17.05.2011 do 17.06.2011r.

Łączna ilość godzin wynajmu:

1.      Sala wykładowa 154 h

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

 

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe dostępny jest TUTAJ

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2011 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

  •  lokalizacji 
  • ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi cateringowe (kod CPV 55.32.10.00)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrołonych wykluczeniem społecznym składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową z dowozem do miejsca szkolenia, na:

330 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną
do serwowania posiłków
330 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 17.05.2011 r. - 16.06.2011 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty
- cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóżniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji...

Dodano 2011-05-04

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010