Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Szkolenie "Komputerowe programy finansowo - księgowe"

Informujemy, iż w dniu 10 sierpnia 2011 r. upływa termin składania formularzy zgłoszeniowych do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - księgowe".

Zainteresowane Panie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w dniu 11 sierpnia (czwartek) na godz 11:00 lub 14:00

Więcej informacji...

Dodano 2011-08-09

 "Komputerowe programy finansowo - księgowe"

Uwaga!!!

Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - księgowe" w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011 r. w siedzibie firmy Knowledge przy ul. Długiej 44/50 lok 200 o godz. (do wyboru) 10:00, 12:00 lub 14:00.

Więcej informacji...

Dodano 2011-08-08

 Zapytanie ofertowe na wynajem sali i catering

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Wynajem sali szkoleniowej (kod CPV 70.22.00.00-9)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o wysokość czynszu za 1 godzinę najmu sali wykładowej w Warszawie, w okresie od 17.08.2011 do 20.09.2011r.

Łączna ilość godzin wynajmu:

1.      Sala wykładowa 104 h

2.      Sala komputerowa 60 h

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji 
 • ceny

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi cateringowe (kod CPV 55.32.10.00)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową z dowozem do miejsca szkolenia, na:

375 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną
do serwowania posiłków
375 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 17.08.2011 r. - 20.09.2011 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty
- cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częśćciowych.
3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóżniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji...

Dodano 2011-08-02

 Teatr KAMIENICA zaprasza

Zachęcamy do obejrzenia spektaklu w Teatrze Kamienica

Repertuar lipiec:

22 lipca godz 19:30   Polska jest najśmieszniejsza (Recital Krzysztofa Daukszewicza)

28 lipca godz 19:30   Romanse... Romanse...;  godz 20:00 Super Susan

31 lipca godz 19:30   Pamietnik z Powstania Warszawsiego

Repertuar sierpień:

1, 2 sierpnia godz 19:30   Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

3 sierpnia godz 19:30     Piekne Panie i Panowie

11 sierpnia godz 19:30   Romanse... Romanse...

17 sierpnia godz 19:30   Mój Dzikus

18, 19 sierpnia godz 19:30   I tak Cię kocham

20 sierpnia godz 20:00   Testament cnotliwego rozpustnika

21 sierpnia godz 19:30   Polska jest najśmieszniejsza (Recital Krzysztofa Daukszewicza)

24 sierpnia godz 19:30   Super Susan

27 sierpnia godz 19:30   Wieczór kabaretowy Emiliana Kamińskiego

Informacje o spektaklach oraz rezerwacja miejsc:

www.teatrkamienica.pl


Dodano 2011-07-20

 Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń zawodowych na terenie Torunia

    Knowledge Sp. z o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe:

1.      Magazynier 11 osób

2.      Pracownik administracyjno-biurowy 5 osób

W wymiarze min. 120 godzin/szkolenie, na terenie Torunia w terminie czerwiec- lipiec-sierpień wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych w szkoleniu, zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu oraz nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),
 • Kalkulację kosztów szkolenia

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

 • doświadczenie w realizacji
 • kompleksowość oferty  
 • cena

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie, o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóżniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4.      Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z ww zamówieniem do 31.12.2020 r.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 28.06.2011 - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa45@knowledge.pl
lub  faksem na numer 022 635 55 76


Dodano 2011-06-21

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010