Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.




Certyfikaty:


Certyfikat PCC:



Laboratorium ECDL:



Laboratorium Mobilne ECDL:



Centrum Egzaminacyjne ECDL:




AKTUALNOŚCI:

 "Zarz?dzanie projektami dla prawnik??w" - zapisy

Informujemy, i?? nie ma ju?? wolnych miejsc do udzia??u w szkoleniu w ramach projektu "Zarz?dzanie projektami dla prawników". Tworzona jest lista rezerwowa zatem w dalszym ci?gu przyjmujemy zg??oszenia.

Więcej informacji...

Dodano 2010-04-15

 "M??odzie?? na start" oraz "Kobieta - Edukacja - Rodzina" - znamy daty rozpocz?cia projekt??w!

Poznali??my dzi?? daty rozpocz?cia projektów: - "M??odzie?? na start" - rekrutacja rozpoczyna si? z dniem 15.04.2010 - "Kobieta - Edukacja - Rodzina" - rekrutacja rozpoczyna si? z dniem 04.05.2010


Dodano 2010-04-14

 Strona projektu: "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem"

Od dzi?? dost?pna jest strona projektu "Zarz?dzanie projektami - zosta?? certyfikowanym Project Managerem". Mo??na na niej znale??? komplet dokumentów zg??oszeniowych, harmonogram zaj??, jak i inne przydatne informacje.

Więcej informacji...

Dodano 2010-04-14

 "Zarz?dzanie projektami dla prawnik??w" - zapisy

Uwaga!!! Pozosta??y ostatnie 4 miejsca na szkolenie w ramach projektu "Zarz?dzanie projektami dla prawników".

Więcej informacji...

Dodano 2010-04-08

 Spotkania informacyjne dot. projektu Wyr??wna? Szanse II Edycja

Spotkania informacyjne odb?d? si?:

Dla ??yrardowa: 8 kwietnia 2010 (czwartek) w godzinach 12:00-16:00 w siedzibie Powiatowego Urz?du Pracy, ul. Limanowskiego 45, pokój nr 11

Dla Legionowa: 9 kwietnia 2010 (pi?tek) w godzinach 12:00-16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebuj?cym "NADZIEJA", ul. Pi??sudskiego 3

Dla Nowego Dworu Mazowieckiego: 12 kwietnia 2010 (poniedzia??ek) w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie Towarzystwa Przyjació?? Dzieci, ul. Bohaterów Modlina 77a


Dodano 2010-04-07

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!



Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010