Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku z realizacj? projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Legionowo

26 maja 2010 r  w godzinach 11:00 - 15:00

Urz?d Miasta Legionowo

ul. Józefa Pi??sudskiego 41

Wyszków

27 maja 2010 r w godzinach 11:00 - 15:00

Zak??ad Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kszta??cenia w Wyszkowie

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

Mi??sk Mazowiecki

28 maja 2010 r w godzinach 11:00 - 15:00

Centrum Kszta??cenia Ustawicznego

Ul. Budowlana 4 (parter, sala nr 18)

Więcej informacji...

Dodano 2010-05-24

 "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem"

Uwaga!!!

Informujemy, i?? osoby, które nie otrzyma??y odpowiedzi w zwi?zku z zakwalifikowaniem do udzia??u w projekcie, b?d? poinformowane w ci?gu dwóch dni. Przepraszamy za opó??nienie, ale z powodu du??ej ilo??ci zg??osze??, nie jeste??my w stanie powiadomi? wszystkich zainteresowanych w ci?gu jednego dnia.

Więcej informacji...

Dodano 2010-05-19

 "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem"

Informujemy, i?? z dniem 7 maja 2010 roku zostanie zako??czona rekrutacja do projektu "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem".

Więcej informacji...

Dodano 2010-05-05

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Od dzi?? dost?pna jest strona projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina". Mo??na na niej znale??? komplet dokumentów zg??oszeniowych, harmonogram zaj??, jak i inne przydatne informacje.

Więcej informacji...

Dodano 2010-05-04

 "Zarz?dzanie projektami dla prawnik??w" - zapisy

Informujemy, i?? nie ma ju?? wolnych miejsc do udzia??u w szkoleniu w ramach projektu "Zarz?dzanie projektami dla prawników". Tworzona jest lista rezerwowa zatem w dalszym ci?gu przyjmujemy zg??oszenia.

Więcej informacji...

Dodano 2010-04-15

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010