Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Szkolenie "Komputerowe pragramy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego"

Informujemy, i?? w dniu 19.01.2011 r rozpoczyna si? szkolenie "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina".

Zaj?cia odbywaj? si? w Wyszkowie w siedzibie firmy EDOOR Centrum konferencyjno - szkoleniowe przy ul. Stefana Okrzeii 102F.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-19

 Rekrutacja "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Szanowne Panie

Przypominamy, i?? projekt jest skierowany przede wszystkim do kobiet powracaj?cych na rynek pracy po urlopach macierzy??skich i wychowawczych.

Nast?pnie pod uwag? bierzemy pozosta??e Panie bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkuj?ce powiat mi??ski, legionowski, wyszkowski lub M. St. Warszawa.

 

Uczulamy, i?? z??o??enie formularza zg??oszeniowego nie kwalifikuje do udzia??u w projekcie.

Przypominamy etapy rekrutacji:

1.  Wype??nienie i z??o??enie formularza zg??oszeniowego.

2.  Weryfikacja warunków formalnych.

3.  Test rekrutacyjny.

4.  Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony) - okre??lenie przyczyn przyst?pienia do projektu oraz zaproponowanie w??a??ciewego szkolenia i konsultacji z doradcami.

5.  Ostateczny wybór uczestników projektu.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-17

 REKRUTACJA do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Informujemy, i?? zosta??a zako??czona rekrutacja do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego". Szkolenie b?dzie odbywa? si? w Wyszkowie.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-17

 Spotkania informacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku z realizacj? projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Wyszków

Powiatowy Urz?d Pracy

Ul. Tadeusza Ko??ciuszki 15

10 stycznia 2011 r.

w godz. 9:00 - 15:00

 

Legionowo

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Józefa Pi??sudskiego 41

12 stycznia 2011 r.

14 stycznia 2011 r.

w godz 10:00 - 14:00

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-03

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Informujemy, i?? w dniu 31.12.2010 r. up??ywa termin przesy??ania zg??osze?? dotycz?cych szkolenia "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" oraz "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego"

Więcej informacji...

Dodano 2010-12-31

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010