Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Proponowany projekt:Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Spotkania informacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku z realizacj? projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Wyszków

Powiatowy Urz?d Pracy

Ul. Tadeusza Ko??ciuszki 15

10 stycznia 2011 r.

w godz. 9:00 - 15:00

 

Legionowo

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Józefa Pi??sudskiego 41

12 stycznia 2011 r.

14 stycznia 2011 r.

w godz 10:00 - 14:00

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-03

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Informujemy, i?? w dniu 31.12.2010 r. up??ywa termin przesy??ania zg??osze?? dotycz?cych szkolenia "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" oraz "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego"

Więcej informacji...

Dodano 2010-12-31

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Uwaga!!!

Ju?? od stycznia 2011 roku rozpoczynaj?j? si? kolejne szkolenia w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina".

Zapraszamy do przesy??ania zg??osze??.

Wst?pny harmonogram szkole?? w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina":
 

I-II.2011         "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego"

I-II.2011         "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego"

II-III.2011       "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

II-III.2011       "Florystyka i aran??acja z elemantami przedsi?biorczo??ci"

IV-VI.2011     "Handlowiec z prawem jazdy kat B"

Formularz zg??oszeniowy dost?pny jest TUTAJ

Więcej informacji...

Dodano 2010-11-19

 "Handlowiec z prawem jazdy kat. B"

Zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku ze szkoleniem "Handlowiec z prawem jazdy kat. B" w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Wyszków

2 wrze??nia 2010 r. w godz. 11.00 - 15.00

ZDZ Wyszków

Ul. 3 Maja 24

 

Legionowo

7 wrze??nia 2010 r. w godz. 11:00 - 14:00

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Józefa Pi??sudskiego 41

 

Jakubów

8 wrze??nia 2010 r. w godz. 10:00 - 14:00

Urz?d Gminy Jakubów

Więcej informacji...

Dodano 2010-09-01

 CHCESZ MIE? SW??J SKLEP INTERNETOWY???

Chcesz za??o??y? i prowadzi? swój sklep internetowy?

Zapraszamy na bezp??atne szkolenie "Obs??uga e-klienta z elementami marketingu".

!!! Rekrutacja zako??czona!!!

Więcej informacji...

Dodano 2010-08-10

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010