Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 "e - kompetencje 45 plus" - trenerzy

W zwi?zku z realizacj? projektu "e - kompetencje 45 plus" poszukujemy trenerów do nastepuj?cych szkole??:

- Grafika komputerowa ze sk??adem tekstu (Corel Draw oraz Photoshop)

- Europejski Certyfikat Umiej?tno??ci Komputerowych ECDL  (podstawy technik informatycznych, u??ytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menad??erska i prezentacyjna oraz us??ugi w sieciach informatycznych)

- Europejski Certyfikat Umiej?tno??ci Komputerowych ECDL Webstarter (Koncept strony, HTML, Edytor HTML, Obrazy, Upload, Prawo i ochrona)

- Komputerowe programy kadrowo - p??acowe (P??atnik, RAKS, SYMFONIA, CDN OPTIMA)

- Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe (RAKS, SYMFONIA, CDN OPTIMA)

Zainteresowanych zapraszamy do przesy??ania dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@knowledge.pl do 14 marca 2011 r.


Dodano 2011-03-08

 "e - kompetencje 45 plus"

UWAGA!!!

W zwi?zku z realizacj? projektu "e - kompetencje 45 plus", zapraszamy na spotkania informacyjno - rekrutacyjne dotycz?ce szkole?? rozpoczynaj?cych si? w marcu 2011 roku.

Spotkania te b?d? odbywa? si? w dniach 8-10 marca 2011 roku w godzinach 16:30 - 18:30 w siedzibie naszej firmy przy ulicy D??ugiej 44/50 lok 200.

W tych dniach b?dziecie mogli Pa??stwo:

- uzyska? szczegó??owe informacje dotycz?ce realizowanych szkole??

- z??o??y? formularz zg??oszeniowy

- uzyska? informacje na temat zakwalifikowania si? na szkolenie w ramach realizowanego projektu

- wype??ni? dokumenty niezb?dne do udzia??u w projekcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

Więcej informacji...

Dodano 2011-03-03

 "e - kompetencje 45 plus"

Poni??ej przedstawiamy wst?pne harmonogramy zaj?? do szkole?? realizowanych w ramach projektu "e - kompetencje 45 plus":

- "Komputerowe programy kadrowo - p??acowe"

- "Grafika komputerowa ze sk??adem tekstu"

- "Europejski Certyfikat Umiejetnosci Komputerowych ECDL Webstarter"

12.03.2011r w godz. 9:00 - 16:00

13.03.2011r w godz 9:15 - 14:30

19.03.2011r w godz. 9:00 - 16:00

20.03.2011r w godz 9:15 - 14:30

26.03.2011r w godz. 9:00 - 16:00

27.03.2011r w godz 9:15 - 14:30

09.04.2011r w godz. 9:00 - 16:00

10.04.2011r w godz 9:15 - 14:30

16.04.2011r w godz. 9:00 - 16:00

17.04.2011r w godz 9:15 - 14:30

07.05.2011r w godz. 9:00 - 16:00

08.05.2011r w godz 9:15 - 14:30

 

- "Europejski Certyfikat Umiejetnosci Komputerowych"

12.03.2011r w godz 9:00 - 16:00                                       

13.03.2011r w godz 9:15 - 14:30                                       

14.03.2011r w godz 17:00 - 19:00                                    

15.03.2011r w godz 17:00 - 19:45                                  

16.03.2011r w godz 17:00 - 20:15                                   

21.03.2011r w godz 17:00 - 19:00                                  

22.03.2011r w godz 17:00 - 19:45                                 

23.03.2011r w godz 17:00 - 20:15                                   

28.03.2011r w godz 17:00 - 19:00                                      

29.03.2011r w godz 17:00 - 19:45                                   

30.03.2011r w godz 17:00 - 20:15                                

04.04.2011r w godz 17:00 - 19:00                                  

05.04.2011r w godz 17:00 - 19:45                                  

06.04.2011r w godz 17:00 - 20:15                                    

11.04.2011r w godz 17:00 - 19:00

12.04.2011r w godz 17:00 - 19:45

13.04.2011r w godz 17:00 - 20:15

18.04.2011r w godz 17:00 - 19:00

19.04.2011r w godz 17:00 - 19:45

20.04.2011r w godz 17:00 - 20:15

09.05.2011r w godz 17:00 - 19:00

10.05.2011r w godz 17:00 - 19:45

11.05.2011r w godz 17:00 - 20:15        

16.05.2011r w godz 17:00 - 19:00

17.05.2011r w godz 17:00 - 19:45

18.05.2011r  w godz 17:00 - 20:15

23.05.2011r w godz 17:00 - 19:00

24.05.2011r w godz 17:00 - 19:45

25.05.2011r w godz 17:00 - 20:15

Informujemy, iz terminy zaj?? mog? ulec zmianie.                                                               

Więcej informacji...

Dodano 2011-03-03

 "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci"

Informujemy, i?? planowany termin rozpocz?cia szkolenia "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci" realizowanego w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina" to 10 marzec 2011 roku.

Więcej informacji...

Dodano 2011-02-24

 "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

W dniu 18.02.2011 r. zosta??a zako??czona rekrutacja do drugiej edycji szkolenia "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL".

Zapraszamy do sk??adania zg??osze?? do kolejnej edycji w/w szkolenia.

Formularz zg??oszeniowy dost?pny jest na stronie projektu "Kobieta  - Edukacja - Rodzina" w zak??adce REKRUTACJA

Więcej informacji...

Dodano 2011-02-21

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010