Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina" - Kurs prawa jazdy kat B

ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs prawa jazdy kad B (kod CPV 80.41.12.00-0)

 

Szanowni Państwo!

 

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrołonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o koszt przeprowadzenia kursu prawa jazdy dla 15 uczestniczek projektu  w okresie od 01.06.2011 do 28.06.2011r.   zgodnie z harmonogramem.

Łączna ilość godzin kursu wynosi 70 h w tym:

1.      zajęcia teoretyczne 35 h

2.      zajęcia praktyczne 35 h

W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy projektu powinni mieć zapewniony ciepły posiłek oraz serwis z ciepłymi napojami, wodą oraz drobnymi ciasteczkami.

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Wartość oferty (netto oraz brutto),

 

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe dostępny jest TUTAJ

Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

  •  lokalizacji  (preferowane lokalizacje, dzielnice: Śródmieście, Ochota, Mokotów)
  • ceny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji...

Dodano 2011-04-13

 Rekrutacja "Handlowiec z prawem jazdy kat. B"

W dniu 4 kwietnia 2011  roku upływa termin składania zgłoszeń na szkolenie "Handlowiec z prawem jazdy kat B" w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina.

Zainteresowanie Panie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

W związku z tym, iż szkolenie skierowane jest do kilku powiatów, poniżej przedstawiamy liczbę miejsc przewidzianych na każdy powiat:

- powiat miński - 4 miejsca

- powiat wyszkowski - 3 miejsca

- powiat legionowski - 4 miejsca

- powiat m. st. Warszawa - 4 miejsca

W związku z dużą liczbą zgłoszeń do w/w szkolenia, rekrutacja odbywa się w trzech etapach: weryfikacja warunków formalnych (formularz zgłoszeniowy), test sprawdzający wiedzę do realizowanego szkolenia oraz indywidualna rozmowa ze specjalistą ds rekrutacji.

Zaznaczamy, że jeśli proces rekrutacji w powiatach podwarszawskich nie przebiegnie pomyślnie, będziemy dobierać na te miejsca Panie z powiatu m. st. Warszawa.

Więcej informacji...

Dodano 2011-03-31

 Spotkania informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie, na spotkania informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Legionowo

22 marca 2011 r.

w godz. 9:00 - 14:00

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Gen. Józefa Pi??sudskiego 41

 

Mi??sk Mazowiecki

24 marca 2011 r.

w godz. 9:00 - 14:00

La Bella

Ul. Gen. Józefa Pi??sudkiego 8

 

Wyszków

8 kwietnia 2011 r.

w godz. 9:00 - 14:00

Powiatowy Urz?d Pracy

Ul. Tadeusza Ko??ciuszki 15

Więcej informacji...

Dodano 2011-03-21

 "Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej os??b po 45 roku ??ycia" - TRENERZY TORU??

W zwi?zku z realizacj? projektu "Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku ??ycia", który odbywa si? w Toruniu, firma Knowledge Sp. z o. o. poszukuje trenerów:

- informatyk (80 godz/grupa)

- psycholog (60 godz/grupa plus zaj?cia indywidualne)

- doradca zawodowy (120 godz/ grupa plus zaj?cia indywidualne)

Zainteresowanych zapraszamy do przesy??ania dokumentów aplikacyjnych na adres strefa45@knowledge.pl

Tel: 609 772942


Dodano 2011-03-10

 Rekrutacja "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci"

Informujemy, i?? zako??czy??a si? rekrutacja do szkolenia "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci". Szkolenie rozpoczyna si? 14 marca 2011 r.

Zapraszamy do przesy??ania zg??osze?? na kolej? edycj?.

Więcej informacji...

Dodano 2011-03-09

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010